Firren

Välkommen till hemsidan för detta eminenta projekt!

Första steget är att ni skaffar CVS-klienter till era Windows-burkar.

Jag rekommenderar er att använda en kommandorads-baserad CVS-klient. Det följer med en i Cygwin-paketet, som även tillhandahåller SSH (för inloggning) och SCP (för filöverföring), som ni kan ha stor nytta av!

Annars finns det en grafisk CVS-klient för Windows som heter WinCVS, men jag tyckte faktiskt att den var svårare att förstå än Cygwin's.


Sätta upp CVS

Förutsatt att ni nu har installerat Cygwin följer här några korta instruktioner för att komma igång med CVS.

Ändra era AUTOEXEC.BAT så att följande variabler sätts:

   SET CVSROOT=username@cvs.firren.sourceforge.net:/cvsroot/firren
   SET USERNAME=username
   SET HOMEDRIVE=c:
   SET HOME=c:\
   SET HOMEPATH=c:\
   SET CVS_RSH=ssh
där username är ert användarnamn på Sourceforge. Datorn måste sedan startas om för att variablerna ska sättas.

Öppna sedan Cygwins kommandoskal (bash), och skriv

   $ cvs checkout firren
Om ni får en fråga om ett certifikat, svara bara "yes".

När ni blir frågade om lösenord, skriv det lösenord ni valde när ni skrev in er på Sourceforge.

Nu borde ni ha fått hem kopior av filerna som jag lagt upp (2 st), och de borde ha hamnat i en underkatalog som heter "firren". Kontrollera detta med

   $ ls firren
För att lära er mer om CVS, gå till CVS-manualen.


Gamla ritningar

Egenskaper Lag